Бібліотьюторство

 Бібліотьюторство - це супроводження процесу самоосвіти, а саме дитячого інтересу читача та розвиток його ініціативи в отриманні різноманітних знань. Інструментом самоосвіти виступають книги, періодичні видання та електронні ресурси. Цей процес повинен починатися у дошкільному віці та тривати протягом життя. Бібліотеки для дітей мають всі умови для безперервного процесу самоосвіти дитини з позиції тьюторства.  Народжується нова форма супроводження процесу накопичення знань, але при цьому бібліотекар-тьютор не має права нав'язувати читачу власну думку і повинен поважати його точку зору, навіть коли вона принципово відрізняється від його особистої позиції. Але це не стосується наукових істин.

З історії тьюторства

   Вперше тьюторство виникло в 16 столітті в класичних англійських університетах: Оксфорді та Кембриджі. У той час університет представляв собою спільноту, яка сповідувала єдині цінності і визнавала єдині авторитети. Головна цінність - свобода, яка нерозривно пов'язана з цінністю особистості. В Україні тьюторство тільки починає робити перші кроки. 

Інновації бібліотьюторства:
  • бібліотекар-тьютор - це новий тип бібліотекаря в умовах індивідуалізації отримання інформації. Він обґрунтовує стратегію досягнення опанування читачем його інтересу до конкретної теми.
Переваги бібліотьюторства:
  •  розвивається самостійна активність читача;
  •  народжується особлива форма  бібліотечного наставництва: бібліотекар-тьютор - наставник читача;
  • бібліотекар-тьютор підтримує читача та допомагає йому розвивати особистий творчий потенціал;
  •  читач працює над створенням власного індивідуального освітнього та інформаційного середовища.

 Форми бібліотьюторства:

  • бібліотекар-тьютор процесу навчання читача;
  • бібліотекар-тьютор хобі читача;
  • бібліотекар - сімейний бібліотечний тьютор;
  • бібліотекар - тьютор педагогів;
  • тьюторство як робота з бібліотекарем в системі підвищення кваліфікації. 


 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

   Ми зробили методичну вкладку. Всі наші практичні напрацювання ми будемо виставляти на головній сторінці нашого блогу та об'єднувати їх у тему "Бібліотьюторство".

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

2 коментарі: